Tại Sao Bạn Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Cho Doanh Nghiệp Của Mình


Đăng ký nhãn hiệu (Register trademark in Vietnam)
là việc chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, chữ số, hình vẽ, hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó.

Ý nghĩa của đăng ký nhãn hiệu

 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu: Đăng ký nhãn hiệu giúp chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của mình.
 • Phát triển kinh doanh: Đăng ký nhãn hiệu giúp doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Thúc đẩy hoạt động thương mại: Đăng ký nhãn hiệu giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Lợi ích của đăng ký nhãn hiệu

 • Chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đó mà không có sự đồng ý của mình.
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.

Các loại nhãn hiệu

Theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2020, nhãn hiệu được phân loại thành các loại sau:

 • Nhãn hiệu hàng hóa: Nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
 • Nhãn hiệu dịch vụ: Nhãn hiệu dùng để phân biệt dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
 • Nhãn hiệu tập thể: Nhãn hiệu được đăng ký cho nhiều tổ chức, cá nhân cùng sử dụng, thể hiện tính liên kết của các tổ chức, cá nhân đó.
 • Nhãn hiệu chứng nhận: Nhãn hiệu được đăng ký cho sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định do tổ chức, cá nhân công bố.

Các bước đăng ký nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký nhãn hiệu.
  • Mẫu nhãn hiệu.
  • Giấy ủy quyền (nếu có).
 2. Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa phương.
 3. Thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.
 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BKHCN. Cụ thể, lệ phí đăng ký nhãn hiệu như sau:

 • Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: 2.000.000 đồng/kiểu dáng nhãn hiệu.
 • Lệ phí thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 1.000.000 đồng/kiểu dáng nhãn hiệu.
 • Lệ phí thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 1.000.000 đồng/kiểu dáng nhãn hiệu.

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu như sau:

 • Thời gian thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Thời gian thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hình thức hồ sơ.

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu